MÜKELLEFE E-UYGULAMALAR BİLGİLENDİRMESİ

MALATYA

SMMMO

                                           

 

                                             

Değerli Müşterimiz.                                                                                    ……/12/2019

 

                                              Maliye Bakanlığının kademeli olarak uygulamaya koyduğu e-Dönüşüm sürecinde Basılı evraklarla ve Kağıt ortamıyla yürütülen iş ve işlemleriniz için E-UYGULAMALAR aşağıda sıralanan açıklamalar eşliğinde birden fazla iş sektöründe ZORUNLU hale gelmiştir.

NOT: Sıralanan açıklamalardan sadece sizin işiniz ile alakalı olan bölümleri dikkate almanız ve ona göre tedbir almanız gerekmektedir.

 

E-DEFTER                            :

2018 Yılı hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektirler.

 

E-FATURA                           : 

2018 ve 2019 yılları hesap döneminde brüt satış hasılatı 5 milyon TL yi geçen mükellefler 01.07.2020 tarihinde itibaren zorunlu olarak e faturaya geçecek ve 01.01.2021 tarihinde itibaren de           E –DEFTERE  geçecektir.

 

E-ARŞİV FATURA            :

-Halen e –fatura ve e-deftere tabi olanlar e –arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

-Yukarıda belirtilen e-fatura geçiş tarihleri e-arşiv fatura içinde geçerlidir.

-01.01.2020 tarihinde itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı Vergi Mükellefleri için 5 bin TL yi aşması, Vergi Mükellefi Olmayan için ise 30 bin TL yi aşması halinde bu faturalar e-arşiv fatura olarak, Gelir İdaresi başkanlığı portalı üzerinde düzenlenecektir.

 

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU : (Avukat, Mühendis, Mimar, Doktor, Mali Müşavir)

-01.02.2020 tarih itibariyle faaliyet gösteren Serbest Meslek Erbabı 01/HAZİRAN/2020 tarihinde itibaren                     e-serbest Meslek makbuzu düzenlemek zorundadırlar.

-01.02.2020 tarihinde sonra işe başlayanlar işe başladıkları ayı takip eden 3.üncü ayın sonunda e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundadırlar.

 

E-İRSALİYE                        :

- e-fatura uygulamasına tabi olan ve 2018 Yılı satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler  01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye kullanacaktırlar.

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan “HAL KAYIT SİSTEMİ” kapsamında sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye kullanacaktır.

- GÜBRE TAKİP SİSTEMİ kapsamında bulunan mükelleflerce sistem kapsamında malların sevkinde e-irsaliye kullanmak zorunludur.

 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU :

e-fatura kullanmak zorunda olanlar 01.07.2020 tarihinde itibaren e-müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadırlar.

 

E ARŞİV FATURA İÇİN

UYARI

E Arşiv Faturalar Ip numaralarından kayıtlara alındığından (yani kimin bilgisayarından ,cep telefonunda veya tabletinden kesildiği Başkanlık tarafından görüldüğünden), E Arşiv faturaların kesinlikle Mali Müşavirlik Büroları tarafından düzenlenmesi yasaktır. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, gerek Mali Müşavirler odası vasıtasıyla gerekse seminerlerle meslek mensupları bizzat uyarılmıştır. Bu sebeple gerekli alt yapıların işyerlerinizde oluşturulması gerekmektedir.

E UYGULAMARDA

CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

Maliye Bakanlığının belirlediği elektronik belge yerine, kağıt ortamında düzenlenecek her bir belge için 290 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek Özel Usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 14.800,00 TL ceza kesilir. Bu ceza 148.000,00 TL yi geçemez. (504 No’lu VUK Genel Tebliğ)  

                                                                                                                                                                       SMMM

                                                                                                                                                             ……………………………..

                  

                                                                                               

MÜKELLEFE E-UYGULAMALAR BİLGİLENDİRMESİ (WORD)