Mevzuat Duyuruları / Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılan Dönemlerin e-Bildirge Ekranında Görüntülenebilmesine İlişkin Duyuru (SGK)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

12/2/2015

PRİM TEŞVİKLERİNDEN YERSİZ YARARLANILAN DÖNEMLERİN E-BİLDİRGE EKRANINDA GÖRÜNTÜLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği gibi, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde  yer  alan işverenlerin,  2014/Ekim  ayına ait  aylık  prim  ve hizmet  belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden hatalı kanun numarası seçerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için düzeltme yapılmadığı sürece aynı kanun numarasından aylık prim ve hizmet belgesi göndermeleri engellenmiştir.

 

Söz konusu işverenlerin, hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gidilmesine gerek kalmaksızın öğrenebilmelerini teminen e-Bildirge programına   “Prim   Teşviklerinden   Yersiz   Yararlanılmış   Dönemler”   başlıklı   bir   link eklenmiştir.

 

Bu  link  vasıtasıyla;   yersiz  yararlanılan   teşvik  kanun  numarası,  dönemi,  ilgili sigortalının TC kimlik numarası, hata nedeni ve hata listesinin çalıştırıldığı zamanı gösteren tarih ve zaman bilgileri görüntülenebilmektedir. Ayrıca söz konusu linkte yer alan hata listesindeki kayıtlar belirli aralıklarla Kurumumuzca güncellenecektir.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

3w İnternet Teknolojileri