Değerli Üyemiz, 27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’un ‘Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına'Dair Kanun'un Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması başlığını taşıyan 4. Maddesinin 8 numaralı fıkrasındaki düzenlemeye göre:31 Mart 2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödememiş olan aidat borçlarınızn ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 31 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Bu uygulamadan faydalanabilmek için 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar odamız web sitesinde yer alan dilekçe örneğini ve ödeme planını doldurarak Odamıza başvurmanız gerekmektedir. Form ve Detaylı bilgi için tıklayınız
Haber Arşivi
 
ANKET
Aktif Anket Bulunamadı
3w İnternet Teknolojileri